Djelatnici OŠ "Nova Bila"

Objavljeno Srijeda, 06 Veljača 2013
 •  Josip Popović, ravnatelj
 • Snježana Petraš, pedagoginja i psihologinja
 • Divna Štrbac, tajnica
 • Danijela Augustinović, računovođa
 • Katica Gudelj, defektolog - logoped i surdoaudiolog
 • Jelena Rajić, bibliotekarka
 • Ana Popović, spremačica
 • Dragica Petraš, spremačica
 • Zorica Stojak, spremačica

 • Melita Kolenda, spremačica

 • Dijana Šapina, spremačica

 • Mirjana Đotlo, spremačica
 • Zdravko Crnić, domar
 • Zvonko Tusonja, domar

Tražilica