Pedagog i psiholog

Objavljeno Petak, 12 Prosinac 2014

Pedagog u našoj školi je gospođa Snježana Petraš. Njena vrata su svakim danom otvorena za sve učenike, roditelje i djelatnike od 8:00 do 14:00 sati. 

Uloga pedagoga u osnovnoj školi

Pedagog u osnovnoj školi ima brojne zadaće. Dužnost je pedagoga surađivati s učenicima, učiteljima i roditeljima. Prije svega, pedagog je osoba kojoj se uvijek možete obratiti u vezi s vašim poteškoćama, idejama ili razmišljanjima.

Suradnja s učenicima:

skupni i individualni rad

praćenje rada učenika kroz godinu

prepoznavanje učenika s poteškoćama i darovitih učenika

suradnja s učenicima s posebnim potrebama

pomoć pri rješavanju sukoba i konfliktnih situacija

pomoć pri izboru metoda učenja i poboljšanja kvalitete učenja uopće

profesionalno informiranje i usmjeravanje

rad na socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti učenika

rad na prevenciji (radionice) i dr.

 

Suradnja s učiteljima:

pomoć pri izradi plana i programa

pomoć pri uvođenju različitih inovacija

praćenje nastave radi unaprjeđivanja

savjetodavni rad

poticanje na stručno usavršavanje

pomoć pri organizaciji kulturne i javne djelatnost
stručno  usavršavanje i dr.

Tražilica