Školska knjižnica

Objavljeno Utorak, 11 Prosinac 2012

Radno vrijeme:

I. smjena:

Ponedjeljak: 4., 5. i 6. sat

Utorak: 4. i 5. sat

Srijeda: 4., 5. i 6. sat

Četvrtak: Knjižnica ne radi

Petak: 2. i 3. sat

Ljubomir Majstorović - nastavnik glazbene kulture i knjižničar

 

II. smjena:

Od ponedjeljka do petka od 11:00 do 14:00

Jelena Rajić - knjižničarka

 

Suvremena je školska knjižnica informacijsko i komunikacijsko središte kvalitetne škole. Ona je, kao izvor informacija i znanja, prije svega namijenjena učenicima i učiteljima za potrebe redovne nastave, ali je i potpora svim nastavnim i izvannastavnim aktivnostima škole, mjesto okupljanja i provođenja slobodnog vremena. Školski knjižničar nositelj je djelatnosti školske knjižnice te se od njega očekuje profesionalni pristup u komunikaciji i radu, sposobnost razumijevanja korisničkih potreba te posjedovanje informacijskih vještina i znanja o svrsishodnoj i kvalitetnoj uporabi informacija. Djelatnost knjižničara u školskoj knjižnici obuhvaća neposrednu odgojnu-obrazovnu djelatnost: stručnu – knjižničnu, te kulturnu i javnu djelatnost. Na radnom mjestu knjižničara naše škole rade Ljubomir Majstorović i Jelena Rajić.

Zadaća suvremene školske knjižnice potpora je obrazovnim ciljevima i zadacima zacrtanim nastavnim planom i programom kroz osiguravanje pristupa izvorima znanja koji će učenike potaknuti na različite ideje u procesu iskustvenog učenja i omogućiti im stjecanje stvaralačkog iskustva pri uporabi i kreiranju informacija. Radi postizanja zacrtanih ciljeva nužna je suradnja s učenicima, učiteljima i roditeljima.

U današnjem je društvu informacijska pismenost jedna od važnih sastavnica čovjekove pismenosti uopće. Ona uključuje razumijevanje i uporabu informacija, ne samo iz klasičnih izvora znanja, već i onih posredovanih suvremenom tehnologijom. Upravo u edukaciji ovog oblika pismenosti školska knjižnica treba imati važnu ulogu jer poučava učenike samostalnom projektno-istraživačkom radu, potiče ih na stvaralačko i kritičko mišljenje pri pronalaženju, selektiranju, vrjednovanju i primjeni informacija. 

Tražilica