Poziv za organiziranje izvanučioničnu nastavu

Temeljem članka 13. Pravilnika o organiziranju i izvođenju školskih izleta i ekskurzija (Službene novine KSB 13/14) i Zapisnika Povjerenstva za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude na sastanku povjerenstva održanom dana 15.3.2016 OŠ "Nova Bila" objavljuje javni poziv za izvan učioničnu nastavu.
Ponuditelji su obvezni postaviti ponude u zatvorenoj omotnici s naznakon "JAVNI POZIV" 
 NE OTVARAJ broj ponude 1/2016.
Rok za dostavu ponuda je 31.3.2016. do 12 sati
 
Predsjednik povjerenstva :

Ljiljana Matošević

Obrazac za prijavu možete preuzeti OVDJE!

Tražilica