Stručna služba

Objavljeno Srijeda, 07 Listopad 2015

Nositelji razvojno-pedagoške djelatnosti su stručni suradnici u školi. To su: pedagog, psiholog, defektolog, socijalni radnik i knjižničar. U našoj školi imamo tri stručna suradnika: pedagoginju i psihologinju, logopeda i knjižničara.

Stručni suradnici u školi ostvaruju sljedeće zadaće:

Rad pedagoga, psihologa, defektologa, socijalnoga radnika i knjižničara usmjeren je na sva područja odgojnoobrazovne djelatnosti i sudionike koji sudjeluju u ostvarivanju ciljeva osnovne škole.
Ta područja su: