Odluka o raspisivanju: N A T J E Č A J A

 

Školski odbor osnovne škole „Nova Bila“ na sjednici održanoj 17.8.2022. godine donosi Odluku o raspisivanju:

  

N A T J E Č A J A

Za izdavanje prostorije i inventara školske kuhinje

 

 Uvjeti natječaja:

 -          prostorija i inventar izdaje se na period do kraja nastavne 2022./2023.  godine

 -          početna cijena zakupnine je 15 KM po m2,

-          u cijenu zakupnine ne ulazi korištenje električne energije

-          natječaj ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči škole i WEB stranici škole

 -          kuvertirane ponude dostaviti u tajništvo škole radnim danom od 8,00 do 13,00 sati s naznakom „NATJEČAJ ZA KUHINJU NE OTVARATI“

-          ponuđač obvezno treba dostaviti potvrdu o registraciji za navedenu djelatnost

-          ostali uvjeti izdavanja prostora bit će navedeni u ugovoru 

   

Školski odbor

 

 

Tražilica