Rezultati školskog natjecanja iz predmeta matematika za učenike od VI. do IX. razreda

U skladu s Godišnjim planom i programom rada, tijekom veljače i ožujka 2021. godine održana su školska natjecanja iz predmeta: hrvatski jezik, matematika i engleski jezik. Natjecanja su provedena u organizaciji predmetnih nastavnika stručnih aktiva.

Rezultati školskog natjecanja iz predmeta MATEMATIKA za učenike od VI. do IX. razreda:

 

VI. razred

1.      Ivana Biljaka, VI.a

2.      Stela Kolenda, VI.b

3.      Iva Džepina, VI.a

VII. razred

1.      Barbara Perić, VII.b

2.      Ana Gazibarić, VII.b

3.      Antonela Augustinović, VII.a

VIII. razred

1.      Ivor Perić, VIII.a

2.      Ivona Mihaljević, VIII.a

3.      Daria Gazibarić, VIII.a

IX. razred

1.      Paula Papić, IX.b

2.      Saša Kurevija, IX.a

3.      Katarina Nevistić, IX.a

Zahvaljujemo se svim učenicima koji su sudjelovali na školskom natjecanju iz matematike, stručnom Aktivu i predmetnim nastavnicama Ružici Martinović i Leonardu Jurešiću na uspješnoj organizaciji, a posebne čestitke upućujemo učenicima koji su osvojili prvo, drugo i treće mjesto.

 

 

 

Tražilica