O B A V I J E S T o početku i načinu realizacije nastave u školskoj 2020./2021. godini.

Temeljem Upute za početak nastave u školskoj 2020./2021. godini za sve osnovne i srednje škole na području Kantona Središnja BosnaMinistarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa KSB Broj:03-34-12/2020-25  od 2.9.2020.godine, Osnovna škola „Nova Bila“ daje:

 

O B A V I J E S T 

o početku i načinu realizacije nastave u školskoj 2020./2021. godini.

 

1.Nastava za sve učenike OŠ „Nova Bila“ u školskoj 2020/21 počinje u ponedjeljak, 7.9.2020.godine.

 

2.Nastava za učenike I. smjene (od VI. do IX. razreda) počinje u 8 sati i traje do 10:50 sati.              Nastava za učenike II. smjene (od I. do V. razreda)  počinje u 12:00 sati. Za učenike I.  razreda nastava završava u 13:40,  a za učenike od II. do V. razreda u 14:15 sati.  Nastava za učenke u područnij školi Grahovčići počinje u 11:30 sati i traje do 13:45. 

 

3.Učenici koji žive udaljeni do škole više od 4 kilometra na autobusnim stajalištima trebaju biti pola sata prije početka nastave.

 

4.Školski sat će trajati 30 minuta. Dnevno opterećenje nastavom bit  će: 

•3 školska sata po za učenike I. razreda, 

•4 školska sata za učenike od II. do V. razreda, 

•5  školskih sati za učenike od VI. do IX. razreda. 

 

5.Prvoga dana škole učenici I.a razreda, zajedno s roditeljima trebaju doći u školu u 12:00 sati, a učenici I.b razreda, također s roditeljima, u 13:00 sati. Obvezno ponijeti zaštitne maske!

6.Roditelji su obvezni prije upućivanja djeteta u školu napraviti procjenu zdravstvenog stanja svoga djeteta (povišena tjelesna temperatura, osjećaj malaksalosti, kašalj, curenje nosa i sl.) i isto evidentirati u propisani obrazac. Obrazac će dobiti svaki učenik prvoga dana škole i obvezan je isti donositi svaki dan u školu. Uvid u podatke unesene u obrazac vršit će dežurni nastavnici. Bez ovog obrasca i maske, učenik neće moći sudjelovati u nastavi.

 

7.Učenik koji ima povišenu temperaturu ili neke druge simptome, ne treba doći u školu, a roditelji su obvezni telefonom obavijestiti razrednika/cu.

 

8.Učenici koji pripadaju ranjivim skupinama ili imaju kronična oboljenja, mogu po zahtjevu roditelja/staratelja ostati kod kuće i za njih će se organizirati nastava nadaljinu. Roditelji/staratelji obvezni su o tome obavijestiti razrednika/cu, pedagoga ili ravnatelja škole i dostaviti potvrdu liječnika.

 

9.Ukoliko se kod učenika za vrijeme boravka u školi uoči povišena tjelesna temperatura ili neki drugi simptomi infekcije, učenik će biti izoliran u posebnu prostoriju. Škola će odmah obavijestiti roditelje koji trebaju doći po dijete i uputiti ih da se jave liječniku.

 

10.Nastava će se realizirati uz strogo poštivanje propisanih mjera fizičke distance (minimalno 1,5 m).

 

11.Učenici neće imati veliki odmor u trajanju od 15 minuta. Za vrijeme malog odmora (5 minuta) učenici će uglavnom biti u učionici.

 

12.Zbog skraćenih sati na 30 minuta predmetni nastavnici redovito će postavljati materijale realiziranih nastavnih sadržaje na odabranoj digitalnoj platformi koju škola koristi (Google classroom, ZOOM isl.).

 

13.Svi uposlenici u školi, učenici starijih razreda kao i posjetitelji dužni su nositi masku na licu u učionici i ostalom školskom prostoru. Preporučuju se platnene maske, koje treba redovito prati.

 

14.Po dolasku u školu učenici se neće zadržavati u školskom dvorištu nego će odmah ulaziti u školu. Na ulazu u školu bit će obvezni izvršiti dezinfekciju ruku i obuće, a dežurni nastavnici će ih upućivati učionice. Učenici kojima dezinfekcijska sredstva izazivaju promjene na koži, ruke će prati sapunom i vodom. U svakoj učionici učenike će obvezno dočekati učitelj odnosno nastavnik (nastavnik koji po rasporedu sati za taj dan ima prvi sat u konkretnom odjelu), koji će se brinuti o socijalnoj distanci među učenicima.

 

15.Kabinetski oblik nastave neće se primjenjivati, osim po potrebi za predmet informatika pod uvjetom da tijekom jednoga radnoga dana kabinet informatike može koristiti samo jedan odjel.

 

16.Nakon što učenici prve smjene završe s nastavom, učionice i zajednički prostori će se temeljito očistiti i dezinficirati.

 

17.U razrednoj i predmetnoj nastavi učitelji će maksimalno voditi brigu o potrebi učenika za fizičkim kretanjem. Nastavnici će tijekom nastave (preporuka je početkom svakoga nastavnoga sata) omogućiti učenicima da iskažu i zadovolje potrebu u svezi slobodnoga kretanja kako bi na taj način potrebu za kretanjem tijekom maloga odmora sveli na minimum, točnije vrijeme maloga odmora koristiti uglavnom za pripremu za novi nastavni sat. 

 

18.Ukoliko postoji potreba učenika za odlazak u toalet, nastavnik je dužan omogućiti učeniku odlazak zavrijeme trajanja sata, kako ne bi došlo do nepotrebnog grupiranja učenika za vrijeme malog odmora.

 

19.Odlazak učenika nakon završetka nastave bit će organiziran na način da učionice ne napuštaju svi učenici istovremeno, nego jedan po jedan odjel.

 

20.Problematika sigurnoga prijevoza učenika, kada je u pitanju poštivanje epidemioloških mjera predstavlja odgovornost i obvezu prijevoznika koji su dužni epidemiološke mjere poštivati i osigurati njihovo poštivanje za vrijeme prijevoza učenika. Učenici prilikom ulaska u autobuse trebaju nositi maske.

 

21.Zbog epidemioloških mjera učenici trenutno neće imati mogućnost kupovati hranu u školskoj kantini ili u obližnjim trgovinama. Preporučujemo roditeljima da djeca nose hranu od kuće ukoliko je to potrebno. Također, djeca ne smiju koristiti pribor od drugih učenka. 

 

Detaljnije upute, propisane od strane Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa KSB, učenici i roditelji mogu pročitati na linku https://sbk-ksb.gov.ba/hr/novosti/upute-za-pocetak-nastave-u-skolskoj-2020-2021-godini-za-sve-osnovne-i-srednje-skole-na-podrucju-sbk-ksb.html

 

 

Svim učenicima i roditeljima želimo sretan i uspješan početak nove školske godine!

 

VD ravnatelja škole:

Josip Popović, prof.

 

Tražilica