Školsko natjecanje

U našoj školi 25. i 27. ožujka održana su školska natjecanja iz matematike i hrvatskog jezika.  Na natjecanju su sudjelovali učenici VI., VII., VIII. i IX. razreda.

Učenici VI.r koji su iz hrvatskog jezika po broju bodova osvojili prva 3 mjesta su sljedeći:

 

1. Stjepan Matošević VI.b

2. Ivona Vuković VI.b

3. Marija Popović VI.a

Učenici VII.a  i VII.b, također hrvatski jezik:

1. mjesto dijele učenice Marija Čuturić VII.b i Katarina Nevistić VII.a

2. mjesto dijele Lucija Barbić VII.a i Doris Popović VII.b

3. mjesto dijele Petra Štrbac VII.b i Ivona Balta VII.b

Učenici VIII.r:

1. Iva Biljaka VIII.a

2. mjesto dijele Laura Rajić VIII.a

3. Petra Gučanin – Gazibarić VIII.c

Učenici IX.a i IX.b:

1. Anamarija Ljubas IX.a

2. Ana Sivonjić IX.a

3. David Đandara IX.a

Učenici VI.r iz matematike postigli su sljedeći uspjeh:

1. Stjepan Matošević VI.b

2. Ivona Mihaljević VI.a

3. Ivor Perić VI.a

VII.r:

1. Saša Kurevija VII.a

2. Paula Papić VII.b

3. Mateo Perić VII.a

VIII.r:

1. Ivan Bajo VIII.b

2. Rebeka Đido VIII.c

3. Tea Grebenar VIII.c

IX.r:

1. Anamarija Ljubas IX.a

2. David Đandara IX.a

3. Ana Sivonjić IX.a

Učenice  razredne nastave koje su sudjelovale na školskom natjecanju iz predmeta hrvatski jezik i priroda su:

1. Irena Andrić III.b

2. Marija Matošević IV.a

3. Anja Barać Va

Sve učenike koju su sudjelovali na natjecanju pohvaljujemo, a učenicima koji su osvojili određena mjesta od srca čestitamo i neka ovo bude poticaj i motivacija za dalji rad, trud i zalaganje!

                                  

                                                                                                                      Irena Čavara

Ivana Matić

Tražilica